Поточний номер

№ 31 (2023)
Опубліковано: 2023-12-06

РОСЛИННИЦТВО

Переглянути всі випуски

Назва: Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

Абревіатура: Наукові праці ІБКіЦБ

ISSN-print: 2410-1281

Key title: Naukovì pracì Ìnstitutu bìoenergetičnih kulʹtur ta cukrovih burâkìv

Abbreviated key title: Nauk. pracì Ìnst. bìoenerg. kulʹt. cukrov. burâkìv

Parallel title: Scientific papers of Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet

Рік заснування: 1998

Засновник і видавець: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Проблематика: висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 9.03.2016)

Галузь науки: сільськогосподарські

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами)

Періодичність: 1 раз на рік

Збірник «Наукові праці ІБКіЦБ» підтримує політику відкритого доступу (Open Access) та використовує ліцензію Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайтах видання та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського