Вплив традиційних та біоадаптивних систем удобрення на енергетичну ефективність вирощування буряків цукрових

Автор(и)

  • R. M. Shapovalenko Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/np.27.2019.211168

Ключові слова:

добрива, біологізація, буряки цукрові, енергетична ефективність

Анотація

Мета. Вивчити вплив мінеральних добрив, альтернативних органічних добрив та засобів інтенсифікації на енергетичну ефективність технології вирощування буряків цукрових.

Методи. Польовий, аналітичний і статистичний.

Результати. Наведено результати досліджень щодо впливу мінеральної та альтернативних органо-мінеральних з елементами інтенсифікації систем удобрення на енергетичну ефективність вирощування буряків цукрових в умовах нестійкого зволоження на чорноземі вилугуваному середньосуглинковому. Установлено, що поєднане застосування мінеральних добрив, соломи пшениці озимої та елементів інтенсифікації (мікродобрив та регулятора росту) забезпечило максимальну енергоємність врожаю буряків цукрових і супроводжувалось зниженням коефіцієнта енергетичної ефективності (Кее).

Висновки. Гібрид Ромул за вирощування на природному фоні родючості та за застосування добрив визначено енергетично ефективнішим порівняно з гібридом Злука. Максимальний коефіцієнт енергетичної ефективності отримали на контролі без добрив: у гібрида Ромул – 6,8, Злука – 6,4. Внесення 5 т/га соломи + N50 зберігало високу енергетичну ефективність агротехнології: Кее порівняно з контролем контролю без добрив зменшився незначно – на 0,1–0,2. Внесення мінеральних добрив істотно підвищило енергоємність врожаю буряків цукрових, але знижувало енергетичну ефективність агротехнології. За дози добрив N100Р100K100 енергія врожаю порівняно з контролем без добрив зросла у гібрида Ромул – на 104 ГДж/га, Злука – на 102 ГДж/га, за абсолютних величин 297 та 275 ГДж/га і супроводжувалась зменшенням коефіцієнта енергетичної ефективності на 1,5–1,6. Застосування у позакореневе підживлення хелатного мікродобрива Максимус та регулятора росту «НаноМінераліс» визначено ефективним заходом підвищення енергетичної ефективності за вирощування буряків цукрових на мінеральному та органо-мінеральному фонах удобрення. Найвищої енергетичної ефективності досягнуто за внесення N100Р100K100 + Максимус + «НаноМінераліс» в агроценозі гібрида Ромул: енергія врожаю – 319 ГДж/га, енерговитрати – 59,3 ГДж/га, Кее – 5,6.

Посилання

Ivanina, V. V., & Pavuk, I. A. (2017). Economic and energy efficiency of sugar beet cultivation under alternative fertilizer systems. Zbirnyk naukovykh prats IBKTsB [Collection of Scientific Papers of the IBCSB], 25, 41–48. [in Ukrainian]

Medvedevskyi, O. K., & Ivanenko, P. I. (1988). Energetychnyi analiz intensyvnykh tekhnologii v silskogospodarskomu vyrobnytsvi [Energy analysis of intensive technologies in agricultural production]. Kyiv: Harvest. [in Ukrainian]

Tsvey, Ya. P. (2011). Bioenergetic evaluation of productivity of rotational rotations. Zbirnyk naukovykh prats IBKTsB [Collection of Scientific Papers of the IBCSB], 12, 46–55. [in Ukrainian].

Ivanina, V. V. (2016). Energy efficiency of agrotechnologies in different crop rotations. Visnyk agrarnoi nauky [Bulletin of agrarian science], 6, 5–11. [in Ukrainian]

Mehlhart, G., Bakas, I., Herczeg, M., Strosser, P., Rynikiewicz, C., Agenais, A., … Hay, D. (2016). Study on the Energy Saving Potential of Increasing Resource Efficiency. Final Report, Study prepared for the European Commission, Directorate General Environment. Brussels. http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/final_report.pdf

Jokiniemi, T., Mikkola, H., Rossner, H., Talgre, L., Lauringson, E., Hovi, M., & Ahokas, J. (2012). Energy savings in plant production. Agronomy Research Biosystem Engineering, 1, 85–96.

Sinchenko, V. M. (2004). Efficiency of modern agriculture on the basis of its energy basis. Visnyk agrarnoi nauky [Bulletin of agrarian science], 11, 14–17. [in Ukrainian].

Buka, A. Ya., & Druzhchenko, A. V. (2002). Energy estimation of fertilizer application in the Left-bank Forest Steppe. Visnyk agrarnoi nauky [Bulletin of agrarian science], 3, 13–15. [in Ukrainian]

Poliovyi, V. M. (2007). Optymizatsia system udobrennia v suchasnomu zemlerobstvi. [Optimization of fertilizer systems in modern agriculture]. Rivne: Volyn Charms. [in Ukrainian].

Woods, J., Williams, A., Hughes, J. K., Black, M., & Murphy, R. (2010). Energy and the food system. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 27, 365(1554), 2991–3006. doi: 10.1098/rstb.2010.0172

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-26

Як цитувати

Shapovalenko, R. M. (2021). Вплив традиційних та біоадаптивних систем удобрення на енергетичну ефективність вирощування буряків цукрових. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (27), 93–98. https://doi.org/10.47414/np.27.2019.211168

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО