Ефективність вирощування буряків цукрових в умовах Степу України

Автор(и)

  • О. І. Присяжнюк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • С. С. Шульга Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • Н. О. Кононюк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • В. М. Завгородній Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
  • О. Ю. Половинчук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України; Український інститут експертизи сортів рослин, Україна
  • Н. Б. Голіченко Український інститут експертизи сортів рослин, Україна
  • О. В. Музика Український інститут експертизи сортів рослин, Україна
  • О. П. Шевченко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • Е. Е. Навроцька Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292391

Ключові слова:

економічна ефективність, енергетична ефективність, мінеральне удобрення, органічне удобрення

Анотація

Мета. Визначити особливості економічної та енергетичної ефективності вирощування буряків цукрових в умовах Степу України.

Методи. Польові дослідження проводили впродовж 2020–2022 рр. в умовах ТОВ «Агрофірма імені Чкалова» (Кіровоградська обл.). Схемою досліду передбачалось вирощування буряків цукрових на фоні застосування вологоутримувача (без гідрогелю; гідрогель Aquasorb, 300 кг/га), за різних систем основного удобрення [без добрив – контроль; гній, 20 т/га; N170P180K350; Леонардит, 400 кг/га; Паросток (марка 20), 400 кг/га] та позакореневих підживлень у період вегетації (без підживлення; Гуміфілд, в.г., 2 кг/га у фазах ВВСН 30 + 39). Органічні та мінеральні добрива (PK) вносили восени під оранку, а азотний компонент останніх (N) – під ранньовесняну культивацію. Адсорбент вносили в ґрунт за два тижні до сівби культури локально в зону майбутнього рядка, орієнтуючись на дані GPS-трекера. Решта агрозаходів відповідали загальноприйнятій технології вирощування культури в зоні проведення досліджень. Розрахунок економічних показників виконували в цінах 2023 року.

Результати. За формуванням виручки від реалізації коренеплодів буряків цукрових кращим був варіант використання гідрогелю Aquasorb, удобрення буряків цукрових Леонардитом та позакореневого підживлення посівів Гуміфілд, де отримано 106,8 тис. грн/га. За витратами на технологію вирощування культури найдорожчими були варіанти застосування мінеральних добрив (75,9–84,4 тис. грн/га). На противагу цьому застосування органічних добрив нової формуляції забезпечувало кращі результати собівартості вирощування буряків цукрових. Зокрема, на варіантах, де гідрогель не вносили, удобрення Леонардитом сприяло отриманню собівартості витрат на 1 га в 37,3–39,8 тис. грн, а за застосування Aquasorb варіанти внесення Леонардиту мали витратність 43,3–45,8 тис. грн/га. Витрати ж за умови застосування органічного добрива Паросток становили 39,6–42,1 та 45,6–48,1 тис. грн/га. У варіанті внесення Паросток (марка 20) з подальшим позакореневим підживленням Гуміфілдом було отримано прибуток 60,6 тис. грн/га. У разі застосування гідрогелю Aquasorb та удобрення добривом Леонардит з подальшим позакореневим підживленням Гуміфілдом було отримано прибуток 61,0 тис. грн/га, що є максимальним в досліді. За внесення добрива Паросток (марка 20) отримано рентабельність в 145,0 %, а за використання на цьому фоні Гуміфілду – 143,8 %. У варіанті з Леонардитом рентабельність була 142,6 %. За використання гідрогелю Aquasorb та удобрення Леонардитом рівень рентабельності був дещо меншим, пропорційно зростанню витрат на технологію – 133,2 %.

Висновки. У разі внесення гідрогелю Aquasorb у зону рядка до сівби (300 кг/га) та удобрення буряків цукрових Леонардитом або Паросток (марка 20) з урожаєм отримано понад 300 ГДж/га енергії. Максимум накопичення енергії в урожаї спостерігався на варіанті поєднання вологоутримувача з добривом Паросток і подальшим позакореневим удобренням Гуміфілдом – 312,5 ГДж/га. За застосування як основного удобрення Паросток (марка 20) коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) становив 4,70, а за позакореневої обробки Гуміфілдом – 4,72. У варіантах використання вологоутримувача та основного удобрення добривом Паросток (марка 20), без або з подальшим позакореневим застосуванням Гуміфілду, значення Кее було 4,60 та 4,63.

Посилання

Varchenko, O. M. (203). Product quality as the main factor in ensuring the competitiveness of the beet sugar industry. Herald of Lviv State Agrarian University. Series: Economy of Agro-Industrial Complex, 10(2), 27–33. [In Ukrainian]

Vitvytskyi, V. V., & Shutiuk, T. V. (2001). Optimization of labor costs in the sugar beet sub-complex of Ukraine under market conditions. Economy of Agro-Industrial Complex, 11, 64–67. [In Ukrainian]

Varchenko, O. M. (2006). Mechanism of sugar market regulation in the countries of the European Union. Bulletin of Agrarian Science, 6, 70–74. [In Ukrainian]

Slupian, K. V. (2010). Activation of the integration processes of the beet sugar industry as a factor in increasing the efficiency of production. Formation of market relations in Ukraine, 5, 150–154. [In Ukrainian]

Fursa, A. V. (2002). Transformation of prices for sugar beets and sugar – the basis of stable development of the sugar beet sub-complex. Ukraine Economy, 8, 69–75. [In Ukrainian]

Fupsa, A. V. (2005). Sugar beet sub-complex of Ukraine: state and development prospects. Economy of Agro-Industrial Complex, 2, 20–24. [In Ukrainian]

Fursa, A. V. (2001). Ways of increasing the economic efficiency of sugar beet production. Scientific Bulletin of the National Agrarian University, 35, 160–164. [In Ukrainian]

Fursa, A. V. (2002). Interrelationships between participants of the sugar beet subcomplex. Economy of Agro-Industrial Complex, 6, 31–36. [In Ukrainian]

Fursa, A. V. (2004). State regulation of the sugar beet sub-complex in terms of market relations. Ukraine Economy, 10, 58–66. [In Ukrainian]

Shpychak, O. M. (2012). Theoretical and methodological aspects of pricing of agricultural products. Economy of Agro-Industrial Complex, 8, 3–10. [In Ukrainian]

Ermantraut, E. R., Prysiazhniuk, O. I., & Shevchenko, I. L. (2007). Statistical analysis of agronomic research data in the Statistica 6.0 package: methodological guidelines. Kyiv: PoligrafConsulting. [In Ukrainian]

Roik, M. V., & Hizbullin, N. G. (Eds.). Research methods in sugar beet growing. Kyiv: FOP Korzun D. Yu. [In Ukrainian]

Ermantraut, E. R., Hoptsii, T. I., Kalenska, S. M., Kryvoruchenko, R. V., Turchynova, N. P., & Prysiazhniuk, O. I. (2014). Methodology of selection experiment (in crop production). Kharkiv: N. p. [In Ukrainian]

Tkachyk, S. O., Prysiazhniuk, O. I., & Leshchuk, N. V. (2016). Methodology of qualification examination of plant varieties for suitability for distribution in Ukraine. General part (4th ed., ed. and additional). Vinnytsia: FOP Korzun D. Yu. [In Ukrainian]

Roik, M. V., Sinchenko, V. M., Prysiazhniuk, O. I., & Ermantraut, E. R. (2017). Conducting demonstration experiments. Guidelines. Kyiv: FOP Korzun D. Yu. [In Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-06

Як цитувати

Присяжнюк, О. І., Шульга, С. С., Кононюк, Н. О., Завгородній, В. М., Половинчук, О. Ю., Голіченко, Н. Б., Музика, О. В., Шевченко, О. П., & Навроцька, Е. Е. (2023). Ефективність вирощування буряків цукрових в умовах Степу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), 47–58. https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292391

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО