[1]
Лемешик, А.В. і Новицька, Н.В. 2023. Формування фотосинтетичних показників сортів сої залежно від площі живлення в Правобережному Лісостепу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 31 (Груд 2023), 97–109. DOI:https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292405.