(1)
Іваніна, В. В.; Гурська, В. М. Формування поживного режиму чорнозему вилугуваного в агроценозі буряків цукрових залежно від удобрення. Наукові праці ІБКіЦБ 2023, 69-75.