Войтовська, В. І., Рассадіна, І. Ю., Климович, Н. М., & Третьякова, С. О. (2021). Накопичення важких металів у зерні ячменю ярого (Hordeum sativum) залежно від сортових особливостей і тривалості зберігання. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (29), 62–71. https://doi.org/10.47414/np.29.2021.244425