Кононенко, Л. М. (2021). Продуктивність рижію і ріпаку ярого залежно від сортових особливостей у Правобережному Лісостепу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (29), 160–168. https://doi.org/10.47414/np.29.2021.247437