Присяжнюк, О. І., & Гончарук, О. М. . (2022). Особливості формування продуктивності та якості біомаси міскантусу гігантського під впливом елементів агротехніки. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (30), 53–60. https://doi.org/10.47414/np.30.2022.268944