Орлов, С. Д., Корнєєва, М. О., & Грицишина, Л. Г. (2023). Джерела цінних ознак для селекції сортів і гібридів сільськогосподарських культур на Ялтушківській ДСС. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), 6–17. https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292378