Роїк, М. В., Ковальчук, Н. С., & Федорощак, Л. Г. (2023). Поліплоідія в історії селекції Ялтушківської дослідно-селекційної станції: нові методи диференціації і стабілізації тетраплоїдів цукрових буряків. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), 18–27. https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292382