Іваніна, В. В., & Гурська, В. М. (2023). Формування поживного режиму чорнозему вилугуваного в агроценозі буряків цукрових залежно від удобрення. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), 69–75. https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292393