Кукуруза, О. Є., & Ременюк, С. О. (2023). Ріст та продуктивність гороху озимого за різних варіантів захисту від бур’янів в умовах Правобережного Лісостепу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), 85–96. https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292400