Лемешик, А. В., & Новицька, Н. В. (2023). Формування фотосинтетичних показників сортів сої залежно від площі живлення в Правобережному Лісостепу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), 97–109. https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292405