Романов, С. М., & Сторожик, Л. І. (2023). Продуктивність гороху озимого залежно від азотного удобрення та біологічних препаратів в умовах Степу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), 59–68. https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292490