Орлов, С. Д., М. О. Корнєєва, і Л. Г. Грицишина. 2023. «Джерела цінних ознак для селекції сортів і гібридів сільськогосподарських культур на Ялтушківській ДСС». Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, вип. 31 (Грудень):6-17. https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292378.