Іваніна, В. В., і В. М. Гурська. 2023. «Формування поживного режиму чорнозему вилугуваного в агроценозі буряків цукрових залежно від удобрення». Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, вип. 31 (Грудень):69-75. https://doi.org/10.47414/np.31.2023.292393.