Кононенко, Л. М. (2021) «Продуктивність рижію і ріпаку ярого залежно від сортових особливостей у Правобережному Лісостепу України», Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (29), с. 160–168. doi: 10.47414/np.29.2021.247437.