Присяжнюк, О. І. і Гончарук, О. М. . (2022) «Особливості формування продуктивності та якості біомаси міскантусу гігантського під впливом елементів агротехніки», Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (30), с. 53–60. doi: 10.47414/np.30.2022.268944.