Орлов, С. Д., Корнєєва, М. О. і Грицишина, Л. Г. (2023) «Джерела цінних ознак для селекції сортів і гібридів сільськогосподарських культур на Ялтушківській ДСС», Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), с. 6–17. doi: 10.47414/np.31.2023.292378.