Іваніна, В. В. і Гурська, В. М. (2023) «Формування поживного режиму чорнозему вилугуваного в агроценозі буряків цукрових залежно від удобрення», Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), с. 69–75. doi: 10.47414/np.31.2023.292393.