Лемешик, А. В. і Новицька, Н. В. (2023) «Формування фотосинтетичних показників сортів сої залежно від площі живлення в Правобережному Лісостепу України», Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), с. 97–109. doi: 10.47414/np.31.2023.292405.