Романов, С. М. і Сторожик, Л. І. (2023) «Продуктивність гороху озимого залежно від азотного удобрення та біологічних препаратів в умовах Степу України», Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (31), с. 59–68. doi: 10.47414/np.31.2023.292490.