[1]
О. І. Присяжнюк і О. М. . Гончарук, «Особливості формування продуктивності та якості біомаси міскантусу гігантського під впливом елементів агротехніки», Наукові праці ІБКіЦБ, вип. 30, с. 53–60, Груд 2022.