[1]
М. В. Роїк, Н. С. Ковальчук, і Л. Г. Федорощак, «Поліплоідія в історії селекції Ялтушківської дослідно-селекційної станції: нові методи диференціації і стабілізації тетраплоїдів цукрових буряків», Наукові праці ІБКіЦБ, вип. 31, с. 18–27, Груд 2023.