[1]
В. В. Іваніна і В. М. Гурська, «Формування поживного режиму чорнозему вилугуваного в агроценозі буряків цукрових залежно від удобрення», Наукові праці ІБКіЦБ, вип. 31, с. 69–75, Груд 2023.