[1]
А. В. Лемешик і Н. В. Новицька, «Формування фотосинтетичних показників сортів сої залежно від площі живлення в Правобережному Лісостепу України», Наукові праці ІБКіЦБ, вип. 31, с. 97–109, Груд 2023.