[1]
С. М. Романов і Л. І. Сторожик, «Продуктивність гороху озимого залежно від азотного удобрення та біологічних препаратів в умовах Степу України», Наукові праці ІБКіЦБ, вип. 31, с. 59–68, Груд 2023.