Кононенко, Л. М. «Продуктивність рижію і ріпаку ярого залежно від сортових особливостей у Правобережному Лісостепу України». Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, вип. 29, Грудень 2021, с. 160–168, doi:10.47414/np.29.2021.247437.