Присяжнюк, О. І., і О. М. . Гончарук. «Особливості формування продуктивності та якості біомаси міскантусу гігантського під впливом елементів агротехніки». Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, вип. 30, Грудень 2022, с. 53-60, doi:10.47414/np.30.2022.268944.