Іваніна, В. В., і В. М. Гурська. «Формування поживного режиму чорнозему вилугуваного в агроценозі буряків цукрових залежно від удобрення». Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, вип. 31, Грудень 2023, с. 69-75, doi:10.47414/np.31.2023.292393.