Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології його вирощування у зоні недостатнього зволоження Східного Лісостепу України

Автор(и)

  • O. M. Hanzhenko Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/np.28.2020.211055

Ключові слова:

сортові особливості, сорт, гібрид, строки збирання, зелена біомаса, строки сівби, цукристість соку

Анотація

Мета. Встановити залежність показників продуктивності сорго цукрового від сортових особливостей, строків сівби насіння та строків збирання зеленої біомаси в зоні недостатнього зволоження східного Лісостепу України.

Методи. У досліджені використані біологічні та статистичні методи. Біологічні методи включали проведення польових досліджень та обліків показників продуктивності. Отримані результати опрацьовували із використанням статистичних методів – описової статистики, дисперсійного та кореляційного аналізів.

Результати. Встановлено ступінь впливу сортових особливостей, строків сівби насіння, збирання врожаю і погодних умов на продуктивність та якість біомаси сорго цукрового. За врожайністю зеленої біомаси, цукристістю соку та вмістом сухої речовини сорго цукрове гібриду ‘Мамонт’ перевищувало відповідні показники сорту ‘Силосне 42’. Збирання біомаси сорго цукрового сорту ‘Силосне 42’ і гібрида ‘Мамонт’ в фазі воскової стиглості забезпечило збільшення врожайності зеленої біомаси відповідно на 10,4 і 9,5%, цукристості соку – в 1,8 рази, вмісту сухої речовини – на 32,6 і 18,3%, вміст сирої золи при цьому зменшився на 4,6 і 3,0% порівняно з фазою викидання волоті.

Висновки. Врожайність зеленої біомаси залежить від сортових особливостей сорго цукрового (36,5 %), строків сівби насіння (12,1 %) та строків збирання врожаю (12,2 %). Встановлено тісну залежність (R2=0,76) між урожайністю зеленої біомаси та тривалістю періоду вегетації рослин сорго цукрового. Для отримання високої врожайності зеленої біомаси сорго цукрового його насіння слід висівати в ІІІ декаді квітня-І декаді травня, а збирати вирощену біомасу не раніше вересня місяця у фазі повної стиглості насіння. Домінуючий вплив на варіювання цукристості соку мали строки збирання біомаси – 68,1 %. Вплив строків сівби насіння, погодних умов та сортових особливостей на цукристість соку був значно меншим і становив відповідно 2,7; 2,3 та 1,0 %. Збирання сорго цукрового у фазі воскової стиглості забезпечило в 1,8 разу вищу цукристість соку порівняно із фазою викидання волоті, а подальше перенесення строків збирання до фази повної стиглості не істотно збільшувало цукристість соку. На накопичення сухої речовини в рослинах сорго цукрового впливали строки збирання біомаси (54,5 %), строки сівби насіння (5,2 %), погодні умови (3,3 %) та сортові особливості (0,3 %). Запізнення зі строками сівби насіння на кожні 10 діб починаючи з кінця квітня веде до зменшення вмісту сухої речовини в біомасі сорго цукрового в середньому на 1 %, а подовження вегетації на 1 добу за рахунок пізнішого збирання біомаси дозволяє збільшити вміст сухої речовини на 0,25 %. Вплив сортових особливостей (12,4 %), строків сівби насіння (1,9 %) та строків збирання біомаси (23,6 %) на вміст сирої золи у зеленій масі сорго цукрового. Із подовженням вегетаційного періоду вміст зольних елементів у біомасі сорго цукрового як сорту, так і гібриду істотно зменшувався. Сорго цукрове гібриду ‘Мамонт’ за показниками врожайності зеленої біомаси (91,5 т/га), цукристості соку (12,7 %) та вмісту сухої речовини (24,6 %) перевищувало сорт ‘Силосне 42’, відповідні показники якого становили 70,8 т/га, 12 % та 24,0 %, при цьому вміст зольних елементів у біомасі гібриду був нижчим ніж у сорту.

Посилання

Almodares A., Hadi M. R. (2009). Production of bioethanol from sweet sorghum: A review. African Journal of Agricultural Research. 4 (9), 772–780.

Prasad, S., Singh, A., Jain, N., Joshi, H.C. (2007). Ethanol Production from Sweet Sorghum Syrup for Utilization as Automotive Fuel in India. Energy Fuels, 21(4), 2415–2420. doi: 10.1021/ef060328z

Hassan M.U., Chattha M.U., Barbanti L., et al. (2019). Combined cultivar and harvest time to enhance biomass and methane yield in sorghum under warm dry conditions in Pakistan. Industrial Crops and Products. 132, 84–91. doi: 10.1016/j.indcrop.2019.02.019

Hassan M.U., Chattha M.U., Barbanti L., et al. (2020) Cultivar and seeding time role in sorghum to optimize biomass and methane yield under warm dry climate. Industrial Crops and Products. 145, Article namber 111983. doi: 10.1016/j.indcrop.2019.111983

Reddy B.V., Ramesh S., Reddy P.S., et al. (2005). Sweet sorghum – a potential alternate raw material for bioethanol and bioenergy. International Sorghum and Millets Newsletter. 46, 79–86.

Soltani A., Almodares A. (1994). Evaluation of the investments in sugar beet and sweet sorghum production. National Convention of Sugar Production from Agriculture Products. 13–16 March. Shahid Chamran University. Ahwaz, Iran.

Ratnavathi C., Kumar S., Kumar B., et al. (2012). Effect of Time of Planting on Cane Yield and Quality Characters in Sweet Sorghum. Journal of Sustainable Bioenergy Systems. 2 (1), 1–9. doi: 10.4236/jsbs.2012.21001.

Teetor, V.H., Duclos, D.V., Wittenberg, E.T., et al. (2011). Effects of planting date on sugar and ethanol yield of sweet sorghum grown in Arizona. Industrial Crops and Products, 34(2), 1293–1300. doi: 10.1016/j.indcrop.2010.09.010

Lueschen, W.E., Putnam, D.H., Kanne, B.K., Hoverstad, T.R. (1991). Agronomic practices for production of ethanol from sweet sorghum. Journal of production agriculture. 4(4), 619–625. DOI: 10.2134/jpa1991.0619

Atis I., Konuskan O., Duru M., et al. (2012). Effect of Harvesting Time on Yield, Composition and Forage Quality of Some Forage Sorghum Cultivars. International Journal of Agriculture and Biology. 14 (6), 879–886. doi: 12–208/AWB/2012/14–6–879–886

Oyier M.O., Owuoche J.O., Oyoo M.E., et al. (2017). Effect of harvesting stage on sweet sorghum (Sorghum bicolor L.) genotypes in Western Kenya. The Scientific World Journal. 2017, Article ID: 8249532, 10 pages. doi.org/10.1155/2017/8249532

Опубліковано

2021-04-29

Як цитувати

Hanzhenko, O. M. (2021). Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології його вирощування у зоні недостатнього зволоження Східного Лісостепу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (28), 64–76. https://doi.org/10.47414/np.28.2020.211055

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО