№ 28 (2020)

Зміст

АГРОХІМІЯ ТА ҐРУНТОЗНАВСТВО

Агрохімічний стан чорнозему типового слабосолонцюватого під цукровими буряками в залежності від системи удобрення і обробітку ґрунту у зернопросапній сівозміні PDF
S. O. Bondar, O. V. Denysenko, М. О. Kisilievska 11-19
Формування родючості чорнозему слабосолонцюватого за довготривалої системи удобрення і обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні PDF
Ya. P. Tsvei, L. M. Levchenko, M. V. Tyshchenko 20-28

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Вплив системи удобрення та обробітку ґрунту на забур’яненість посівів цукрових буряків в короткоротаційних сівозмінах PDF
M. S. Myroshnychenko 29-36

ЗАХИСТ РОСЛИН

Енергетична ефективність захисту посадок тополі чорної від бур’янів PDF
N. P. Smolkova 37-42

РОСЛИННИЦТВО

Господарсько-біологічні показники зернового сорго залежно від сортових особливостей вітчизняної та іноземної селекції PDF
I. I. Boiko, S. O. Tretiakova, N. M. Klymovych, O. V. Shevchuk 43-52
Зміна клімату: апокаліптичні прогнози і реальність PDF
V. S. Bondar, A. V. Fursa, V. I. Horelenko 52-64
Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології його вирощування у зоні недостатнього зволоження Східного Лісостепу України
O. M. Hanzhenko 64-76
Особливості накопичення енергетичної біомаси верби на заплавних ґрунтах Полісся України PDF
B. V Zelinskyi, Ya. D. Fuchylo 76-84
Хлібопекарські властивості зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці спельти PDF
O. A. Yeremeieva, Ye. I. Harchenko, H. V. Tkachenko, V. V. Liubych 84-92
Вміст хлорофілу в листках смородини залежно від елементів агротехнології PDF
P. H. Kopytko, A. S. Krotyk, V. V. Liubych, L. M. Kononenko 92-102
Особливості ідентифікації етапів росту сорго зернового PDF
O. I. Prysiazhniuk 102-112
Формування урожайності соняшнику в північній частині Лісостепу України залежно від густоти стояння рослин PDF
A. S. Ryzhenko 112-121
Економічна ефективність вирощування культур агроценозу PDF
L. M. Skivka, S. O. Hudz, Ya. P. Tsvei, О. I. Prysiazhniuk 121-129
Посівні властивості зерна сорго цукрового залежно від тривалості його зберігання та оброблення препаратами PDF
L. I. Storozhyk, V. I. Voitovska, V. V. Liubych, S. V. Rohalskyi 129-139
Біологічні особливості насіння цикорію коренеплідного PDF
O. V. Tkach 140-146
Вплив фомопсису на формування рівня врожайності насіння гібридів соняшнику PDF
S. O. Tretіakova, O. P. Serzhuk, O. А. Yeremeieva, Y. F. Tereshchenko 147-155
Залежність урожаю цукрових буряків і ячменю від системи удобрення та обробітку ґрунту у зернопросапній сівозміні PDF
Ya. P. Tsvei, L. M. Levchenko, M. V. Tyshchenko 156-163
Урожайність соняшнику залежно від погодних умов та гібридного складу PDF
A. V. Kokhan, V. M. Totskyi, O. I. Len, O. A. Samoilenko 164-172
Ефект симбіозу грибів і бактерій з кореневою системою проса прутоподібного Panicum virgatum L. PDF
V. T. Sabluk, S. H. Dymytrov 173-181
Ідентифікаційна оцінка патогенної мікобіоти селекційних зразків соняшнику однорічного в умовах Причорноморського Степу України PDF
Н. O. Balan, S. O. Tkachyk 182-194
Plant protection and nutrient supply studies of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) PDF
V. J. Vojnich, Á. Ferencz, A. Szarvas, T. Monostori, E. Kesztyűs 194-200