Plant protection and nutrient supply studies of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)

Автор(и)

  • V. J. Vojnich University of Szeged, Румунія
  • Á. Ferencz University of Szeged, Румунія
  • A. Szarvas University of Szeged, Румунія
  • T. Monostori University of Szeged, Румунія
  • E. Kesztyűs University of Szeged, Румунія

DOI:

https://doi.org/10.47414/np.28.2020.211074

Ключові слова:

weed control, Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), nutrient supply, open field experiment, yield

Анотація

Purpose. The aim of our experiment was to determine the changes of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) nutrient content and biomass in the two years under study as a result of nutrient supply, plant protection and irrigation. Fenugreek is an annual herbaceous plant belonging to the legumes (Fabaceae) family. It is a multifunctional crop for use in domestic and farm animal feeds, wild fodder, herbs and spices.

Methods. The experiment was carried out in open field on 100 m2 plots in Kecskemét. Novatec premium fertilizer (15 N – 3 P2O5 – 20 K2O – 2 MgO) was used in the research. The herbicide Pantera 40 EC (active ingredient content: 40 g/l quizalofop-P-tefuryl) was used for weed control.

Results. In both years, after the crop emerged fenugreek seeds within a week. In 2018, the average height of plants was 30 cm for the start of harvest. On a plot of 100 m2, the dry weight of mowed fenugreek is 13.15 kg dry weight (300 kg/ha Mg treatment). According to our observations, the height of the fenugreek stock reached 50 cm in 2019. The dry weight after harvest is 28.2 kg dry weight (300 kg/ha Mg treatment). The results of the second experimental year are higher than the first year.

Conclusions. The magnesium fertilizer resulted in an increase in the green weight of the fenugreek.

Посилання

Provorov, H. A. (1985). Izomencsivoszty rasztenij nazsitnyika grecseszkovo (Trigonella foenum-graecum L.) po szpaszbnosztyik szimbiozusz klubenkovümi bakterijami lucernü. Buluten vszecajuznovo naucsno-Isszledovatyelszkovo Insztiuta Szelszkohozjajszvennoj Mikrobiologii, 41, 21–213. [in Russian]

Antal, J. (2005). Növénytermesztéstan 2. Gyökér- és gumós növények, Hüvelyesek, Olaj-és ipari növények, Takarmánynövények. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (pp. 427–432) [Plant production 2. Root and tuber plants, Legumes, Oil and industrial plants, Fodder plants. Agriculture publiser, Budapest. (pp. 427–432)]. [in Hungarian].

Makai, S., Pécsi, S., Kajdi, F. (1996a). A görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.) termesztése és hasznosítása. Környezet- és Tájgazdálkodási Füzetek. 4: 32-35. [Cultivation and utilization of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Environmental and Landscape Management Booklets. 4: 32-35.]. [in Hungarian].

http1: (https://agriinfo.in/cultivation-of-fenugreek-or-methi-trigonellia-foenumgrccum-935/)

Makai, P.S., Makai, S. (2004). Görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.) fajták terméseredményeinek összehasonlítása és az optimális csíraszám meghatározása. Acta Agronomica Óvariensis 46(1): 17-23. [Comparison of yields of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) cultivars and determination of the optimal germ count. Acta Agronomica Óvariensis 46(1): 17-23]. [in Hungarian].

Makai, S., Pécsi, S., Kajdi, F. (1996b). Óvári-4 fajtanevű görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.). Magyar Szabadalmi Hivatal. Lajstromszám: 213022. [Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) of the Óvári-4 variety. Hungarian Patent Office. Registration number: 213022]. [in Hungarian].

Kalmár, É.A. (1999). A görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.) beltartalmi értékének és silózhatóságának vizsgálata. Diplomamunka, Pannon Egyetem, Mosonmagyaróvár. (pp. 20-26). [Investigation of the content value and ensilability of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Diploma thesis, University of Pannonia, Mosonmagyaróvár. (pp. 20-26)]. [in Hungarian].

Vidyashankar, G.K. (2016). "Fenugreek: An Analysis from Trade and Commerce Perspective". American Journal of Social Issues And Humanities. Retrieved 3 June 2016.

http2: https://web.archive.org/web/20160528034050/http://indianspices.com/sites/default/files/Major-spice-state-wise-area-production-web-2015.pdf

Petropoulos, G.A. (2003). Fenugreek: The Genus Trigonella, Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles, CRC Press. p. 187.

Fotopoulos, C.V. (2003). "Marketing". In G.A. Petropoulos (ed.). Fenugreek: The Genus Trigonella. Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles. CRC Press. pp. 183-195.

Bernáth, J. (2000). Gyógy- és aromanövények. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (pp. 565-567). [Medicinal and aromatic plants. Agriculture publiser, Budapest. (pp. 565-567)]. [in Hungarian].

Nybe, E.V. (2007). Spices. New India Publishing. p. 206.

Parthasarathy, V.A., Chempakam, B., Zachariah, T.J. (2008). Chemistry of spices. Biddles Ltd, King’s Lynn, UK. pp. 242-260.

Chapman, P. (2009). India Food and Cooking: The Ultimate Book on Indian Cuisine. New Holland Publishers. p. 51.

http3: https://recipes.timesofindia.com/articles/health/fenugreek-benfits-why-we-must-have-fenugreek-daily/articleshow/51193901.cms

Varga, R. (2001). A görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.) termelésének jelentősége. Diplomamunka, Szent István Egyetem, Gödöllő. (pp. 35-42). [Significance of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) production. Diploma thesis, Szent István University, Gödöllő. (pp. 35-42)]. [in Hungarian].

Stark, A., Madar, Z. (1993). The effect of an ethanol extract derived from fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) on bile acid absorption and cholesterol levels inrats. British Journal of Nutrition, 69:1. pp. 277-287.

Bremness, L. (1997). Füveskönyv. Park Kiadó, Budapest. (p. 93., p. 214). [Lawn book. Park Publishing, Budapest. (p. 93., p. 214)]. [in Hungarian].

Czimber, Gy. (2001). Trigonella foenum-graecum, Görögszéna. In: Turcsányi G.: Mezőgazdasági növénytan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. (p. 288). [Trigonella foenum-graecum, Fenugreek. In: Turcsányi G. (ed): Agricultural botany. Agricultural Expertise Publishing, Budapest. (p. 288)]. [in Hungarian].

Makai, S., Hegedűs, Sz., Vojnich, V.J., Makai, P.S. (2007). A görögszéna (Trigonella foenum-graecum) alkalmazása a vadgazdálkodásban. XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Budapest. (p. 150). [Application of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) in game management. XIII. Plant Breeding Science Days, Budapest. (p. 150)]. [in Hungarian].

Máthé, I. (1975). A görögszéna. Magyarország Kultúrflórája, Akadémiai Kiadó, Budapest. (2: 5-50). [Fenugreek. Cultural Flora of Hungary, Academic Publisher, Budapest. (2: 5–50)]. [in Hungarian].

Bicsérdy, G. (2012). Magyar és idegen nyelvi rövidítések adatbázisa. Tinta Könyvkiadó, Budapest, (p. 440). [Database of Hungarian and foreign language abbreviations. Ink Publishing, Budapest. (p. 440)]. [in Hungarian].

Hüvely, A. (2005). Az ICP, vagyis az emissziós analízis lehetőségei című előadás. A Magyar Tudomány Ünnepe, Megyei Tudományos Fórum, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét. (pp. 102-105). [The presentation entitled ICP, i.e. the possibilities of emission analysis. Celebration of Hungarian Science, County Scientific Forum, Kecskemét College, Faculty of Horticulture, Kecskemét. (pp. 102–105)]. [in Hungarian].

Huzsvai, L. (2004). Biometriai módszerek az SPSS-ben. SPSS alkalmazások. Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Debrecen. (pp. 65–66). [Biometric methods in SPSS. Textbook, University of Debrecen, Faculty of Agriculture, Debrecen. (pp. 65–66)]. [in Hungarian].

http4: https://www.compo-expert.com/products/novatec-premium-15-3-202te

http5: (https://www.kwizda.hu/15003)

Vojnich, V.J., Hüvely, A., Palkovics, A., Pető, J. (2019a). A görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.) tápelem tartalma a különböző tápanyag-utánpótlási kezelések hatására. Környezettudományi és Analitikai Műhelykonferencia, Neumann János Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, Kecskemét. (pp. 34-35). [Nutrient content of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) as a result of various nutrient replenishment treatments. Environmental Science and Analytical Workshop Conference, John von Neumann University, Faculty of Horticulture and Rural Development, Kecskemét. (pp. 34-35)]. [in Hungarian].

Vojnich, V. J., Pető, J., Palkovics, A., Hüvely, A. (2019b). A görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.) hozamváltozása a különböző dózisú műtrágya kezelések hatására. Kertészeti Tudományos Műhelykonferencia, Neumann János Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, Kecskemét. (pp. 31–32). [Yield change of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) as a result of different doses of fertilizer treatments. Horticultural Science Workshop Conference, John von Neumann University, Faculty of Horticulture and Rural Development, Kecskemét. (pp. 31-32)]. [in Hungarian].

Kiss, A.S. (1980). BVK. Agrokémiai Tájékoztató. 5. (3):27-28. [BVK. Agrochemical Information. 5. (3): 27–28.]. [in Hungarian].

Kiss, A.S. (1983). Magnézium trágyázás, magnézium a biológiában. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, (pp. 92–93). [Magnesium fertilization, magnesium in biology. Agriculture publiser, Budapest. (pp. 92–93)]. [in Hungarian].

Verzárné Petri, G., Kiss, A. S. (1980). Agrokémiai Tájékoztató. 80/3. (pp. 28–29). [Agrochemical Information. 80/3. (pp. 28–29)]. [in Hungarian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-29

Як цитувати

Vojnich, V. J., Ferencz, Á., Szarvas, A., Monostori, T., & Kesztyűs, E. (2020). Plant protection and nutrient supply studies of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, (28), 194–200. https://doi.org/10.47414/np.28.2020.211074

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО